NIEČO O MNE A STAVEBNÍCTVE 

V oblasti stavebníctva sa pohybujem od strednej školy, ktorú som začal navštevovať v Roku 1994. Po skončení strednej školy, som absolvoval Stavebnú fakultu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pracovné skúsenosti som postupne zbieral na stavbách na Slovensku, v Čechách a Anglicku. Skúsenosti s projekciou som začal zbierať v Anglicku, a následne v Čechách. Mám autorizáciu pre pozemné stavby,  a stavby vodohospodárske zameranie stavby zdravotechnické č. 1302283

V rámci špecializácie v oblasti stavebníctva som vyštudoval stavebnú fakultu na Vysokej škole báňskej Technická Univerzita Ostrava , obor prostředí staveb a TZB, a tomuto sa venujem v rámci stavebníctva

Jméno

Ing. Ján Dindoš

E-mail

jdindos@gmail.com

Telefon

+420 734 234 207

Ičo

06768008


STAVBA NEMÁ SLÚŽIŤ LEN PRE BÝVANIE ALE MÁ V SEBE SKOMBINOVAŤ  ÚČEL, ESTETIKU, FUNKČNOSŤ A DOKONALÉ VYUŽITE PONÚKANÝCH MOŽNOSTÍ MODERNEJ DOBY.

ZREALIZUJEM VAŠE PREDSTAVY

ZNALOSTI  A SKÚSENOSTI 

PROJEKTOVANIE STAVIEB  

Základom každého projektu sú výkresy.
 

STAVEBNÁ FYZIKA

V dnešnej dobe je nutné, aby stavba splňovala požiadavky normy, na tepelnú ochranu budov.
 

MODELOVANIE 3D

Nie každý si zo stavebného výkresu vytvorí obraz , ako to bude fungovať. 3D model to však ukáže každému.
 

TZB

Projektovanie zdravotnetechických inštalácie, vykurovania, vetrania a klimatizácie 

MODELOVANIE TEPELNÝCH MOSTOV

Posúdenie navrhovaných detailov, prevencia vzniku tepelných mostov.
 

ROZPOČET

Je dobré vedieť od projektanta,  koľko  bude stáť, 
 výstavbu. 

STAVEBNÝ DOZOR

Kvalitu prác si treba v dnešnej dobe postrážiť.
 

18+

ROKOV PRAXE

Stavebníctvo  ma sprevádza celým profesným životom.

25+

DOKONČENÝCH PROJEKTŮ

Za svoj profesný život som zrealizoval viac projektov, či už ako projektant, stavbyvedúci , poprípade svojimi rukami.

100%

SPOKOJNOSŤ ZARUČENÁ


Spokojný zákazník je kľúčom k úspechu