NIEČO O MNE A STAVEBNÍCTVE, TZB 

V oblasti stavebníctva sa pohybujem od strednej školy, ktorú som začal navštevovať v Roku 1994. Po skončení strednej školy, som absolvoval Stavebnú fakultu na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Pracovné skúsenosti som postupne zbieral na stavbách na Slovensku, v Čechách a Anglicku. Skúsenosti s projekciou som začal zbierať v Anglicku, a následne v Čechách. Mám autorizáciu pre pozemné stavby,  a stavby vodohospodárske zameranie stavby zdravotechnické č. 1302283

V rámci špecializácie v oblasti stavebníctva som vyštudoval stavebnú fakultu na Vysokej škole báňskej Technická Univerzita Ostrava , obor prostředí staveb a TZB, a tomuto sa momentálne venujem 

Jméno

Ing. Ján Dindoš

E-mail

jdindos@gmail.com

Telefon

+420 734 234 207

Ičo

06768008


PONÚKANÉ SLUŽBY 

PROJEKTY TZB

Projektovanie zdravotnetechických inštalácií, vykurovania, vetrania a klimatizácie 

PRÍPOJKY INŽINIERSKYCH SIETÍ  - VODOVOD, KANALIZÁCIA

Projekty prípojek, prejednanie na príslušnom Vak, studní , domácich čov,  likvidácia dažďových vod
 

ROZPOČTY TZB

Spracovanie výkazu výmer, ocenenie v sústave URS 2019, za pomoci programu KROS 4